courrierdusaguenay.com Økonomi Lån uten sikkerhet til MC

Lån uten sikkerhet til MC

Det nærmer seg vår og bare veier over hele Norge. I år som i fjor blir sommerferien tilbragt innenfor Norges grenser. Kanskje frister det med en Norgesferie på motorsykkel? Mangler sykkelen er det alltid en mulighet å finansiere et sykkelkjøp med lån. Mangler du oppsparte midler og vil unngå at banken tar pant i bolig eller sykkel kan du søke om et lån uten sikkerhet.

Hva er et lån uten sikkerhet

Lån uten sikkerhet er en kategori med ulike låneprodukter. Felles for disse er at bankene ikke stiller krav om sikkerhet. Med andre ord, ingen egenkapital eller pant. Fordelen med dette er at du ikke må spare for å kunne ta opp lån. Du unngår også pant i motorsykkelen, noe som gir muligheter for billigere forsikring. Det som er viktig å huske på med lån uten sikkerhet er at dette er dyrere lån med tanke på renter. Det sees på som en økt risiko for bankene når de låner uten krav om sikkerhet. For å kompensere for dette er rentesatsene høyere. Til gjengjeld er nedbetalingstiden kortere, på maksimalt fem år.

Rentesatser

Når vi snakker om renter er det snakk om både nominelle og effektive renter. Forskjellen her er hva som er inkludert i satsen. Nominell rente utgjør grunnrenten. Dette er hva bankene tar betalt for å låne ut penger. Effektiv rente er grunnrenten pluss alle ekstra gebyrer og avgifter. Altså, det du faktisk betaler for lånet.

Den nominelle rentesatsen på et MC-lån fra en tradisjonell bank starter på 3,95 %. Til sammenligning starter den nominelle rentene på usikre lån på 7 %. Hvilken rente du får tilbud om avhenger av hvilket låneprodukt du søker om. Og hvordan du scorer på kredittvurderingen. Effektiv rente er høyere enn nominell rente, og påvirkes av nedbetalingstid og hvor høye gebyrer lånet har.

Ulike låneprodukter

Når vi snakker om usikre lån er det i hovedsak disse lånene som tas utgangspunkt i:

 • Forbrukslån
 • Mikrolån
 • Kredittkort
 • Smålån

Forbrukslån

 • Lån mellom 1 000 og 500 000 kroner
 • Maksimal nedbetalingstid på 5 år
 • Gjennomsnittsrente på 14,5 %

Mikrolån

 • Lån fra 1 000 til 20 000 kroner
 • Nedbetalingstid mellom 1 og 12 måneder
 • Effektiv rente mellom 200 og 300 %

Kredittkort

 • Låneramme mellom 1 000 og 150 000 kroner
 • Tilgang i nettbanken og med kredittkort
 • Teoretisk nedbetalingstid på 5 år
 • Gjennomsnittsrente på 18 %
 • Rentefri periode på inntil 45 dager etter kjøp

Smålån

 • Lån mellom 1 000 og 70 000 kroner
 • Nedbetalingstid på 5 måneder
 • 12 måneders nedbetalingstid på lån under 20 000 kroner
 • Effektiv rente ligger normalt mellom 40 og 50 %

Lån uten sikkerhet til MC

Skal du ta opp lån for å kjøpe en MC er det forbrukslån som er mest aktuelt. Med dette lånet kan du låne inntil 500 000 kroner og nedbetale over 5 år. Rentene på lånet er høyere enn et MC lån. Men fordelene er flere. Du må ikke stille med sikkerhet i sykkelen. Når banken ikke har pant i motorsykkelen, har du og ha en billigere forsikring. Både forbrukslån og MC-lån tilbyr full finansiering, så du må ikke ha egenkapital uavhengig av hvilket lån du vurderer.

Velger du å benytte deg av forbrukslån til kjøp av MC er det viktig å sammenligne lånetilbud på forhånd. Dette kan du gjøre på to forskjellige måter. Du kan benytte deg av en låneportal for å se hvilke banker som kan tilby lån. I denne oversikten får du også informasjon om månedlig betaling, renter og hvilke kriterier banken stiller til deg som lånetaker. Hvis du ønsker å innhente lånetilbud fra flere banker kan du søke gjennom en lånemegler. Du fyller da inn en enkelt søknad som videresendes til alle bankene den aktuelle megleren samarbeider med. Ved å gjøre dette øker du muligheten for å få innvilget søknaden om lån, siden flere banker vurdere søknaden. Det blir samtidig enkelt å sammenligne da alle tilbudene havner på samme sted.

Kriterier for lån uten sikkerhet

For å få innvilget lån uten sikkerhet må du møte et sett med kriterier

 • Aldersgrense på lån er 18 år – individuelle forskjeller mellom bankene
 • Må ha en fast inntekt og møte bankens krav om inntekt
 • Være medlem av den norske folketrygden
 • Ikke ha pågående inkassosaker eller betalingsanmerkninger
 • Bosatt i Norge med norsk adresse og norsk telefonnummer
 • Bestå kredittvurderingen

Den nedre aldersgrensen for å ha gjeld er 18 år i Norge. Flere banker har derimot valgt å øke denne aldersgrensen når det kommer til lån uten sikkerhet. Aldersgrenser du vil komme over er 21, 23 og 25 år.

For å kunne betjene lånet må du ha en inntekt. Flere banker stiller derfor krav til hvor mye du må ha i årlig inntekt. Hovedregelen er at du ikke kan låne mer enn 5 ganger din årlige inntekt. Har du 100 000 kroner i årlig inntekt kan du ha maksimalt 500 000 kroner i gjeld. Inntektsgrensen bankene har lagt seg på varierer mellom 100 000 og 250 000 kroner. Du kan også oppleve å få tilbud om mindre lån, typisk under 10 000 kroner, uten krav om inntekt.

Related Post

Forbrukslån og medlåntakerForbrukslån og medlåntaker

Forbrukslån er et lån uten sikkerhet. Et lån uten sikkerhet betyr at banken ikke tar pant i dine eiendeler for at du skal få innvilget lånet. Hvis du skulle få problemer med å betale avdragene på lånet, vil banken da kunne kreve for eksempel bilen din for å dekke det beløpet du skylder. Derfor vil et forbrukslån ha litt høyere renter enn for eksempel et boliglån, fordi det medfører en større risiko for banken å låne ut pengene. Søker du og en medlåntaker lån sammen vil sikkerheten til banken være større, siden dere er to personer som står ansvarlige for lånet. En medlåntaker er ansvarlig for lånet på lik linje som hovedlåntaker fram til dere har betalt ned hele lånet.

Fordelen med et forbrukslån med medlåntaker

Skulle du ønske å ta opp et forbrukslån sammen med en annen person, vil den andre stå som din medlåntaker når dere søker om lånet. Det er en del fordeler med å søke om lån sammen med en medlåntaker. Noen slike fordeler er:

 • Bankene vil da vurdere den samlede inntekten deres
 • Bankene vil også vurdere deres kredittverdighet sammen
 • De fleste bankene vil som oftest gi dere bedre betingelser, som for eksempel lavere rente
 • Dere vil også kunne få låne høyere beløp

Det er ikke mer komplisert å ta opp et lån med en medlåntaker enn alene. Når du sender inn søknad om lån, vil du kunne legge inn en medlåntaker i søknadsprosessen. All informasjon om dere begge må opplyses om i samme søknad.

Viktigheten av å skrive en kontrakt

De som tar opp forbrukslån sammen bruker som oftest pengene på en felles aktivitet eller ting som kommer begge parter til gode. Noen eksempler på dette kan være:

 • Ferieturer
 • Hvitevarer
 • Oppussing av boligen
 • Reparasjon av bilen

Siden dette er ting som kommer begge til gode, vil det være viktig å skrive en kontrakt. I kontrakten kan dere spesifisere hva som tilhører hvem. Det er viktig å ha en ryddig og skriftlig avtale om hva dere skal bruke pengene på. Det vil gjøre det enklere å fordele eiendelene ved et eventuelt brudd. For selv om forholdet kan virke stabilt, har ingen av oss en garanti på hvordan det vil være å fordele eiendeler ved et eventuelt brudd.

Hvordan finner dere hvilken bank dere skal søke lån i?

Ved å ta et søk på nettet vil dere se at det finnes mange forskjellige banker, og enda flere tilbud å velge mellom. De ulike bankene opererer også med forskjellige renter og vilkår. Det er derfor viktig å undersøke og sammenligne hvilken bank som kan tilby dere det beste lånet.

Når dere er to låntakere vil dere være attraktive for bankene om dere:

 • Har gode betalingsevner
 • Har en høy samlet inntekt
 • Ikke har noen betalingsanmerkninger
 • Har en lav felles gjeld

Hva er fordelen ved å ta opp et forbrukslån?

Ønsker dere for eksempel å pusse opp boligen deres, men ser at dere ikke har nok oppsparte midler, vil det kunne lønne seg å ta opp et forbrukslån. Fordelene ved et slik lån er:

 • Dere vil som oftest få svar i løpet av 1 til 2 dager
 • Lånene dere kan få varierer i størrelse, helt opp til 600 000 kroner
 • Dere kan velge hvor lang nedbetalingstid dere vil ha
 • Noen banker vil ha mulighet til å gi dere så mye som 15 års nedbetalingstid
 • Dere kan få renter så lave som under 10 prosent

Skulle dere få innvilget et forbrukslån dere bruker til å pusse opp boligen deres, vil den stige i verdi. Derfor vil det være en god investering for dere.

Hva kan ulempene ved forbrukslån være?

Noen av ulempene kan være at dere får tilbud om lån der renter og gebyrer er høye, men ikke alle får det. Blir dere sett på som en lav risiko å låne penger til av bankene, vil dere likevel ha muligheten til å få forholdsvis lave renter.

Hvordan vet bankene om dere er en risiko eller ikke?

Bankene dere sender søknad til vil undersøke om dere er kredittverdige. Det vil si at de sjekker om det er en stor eller lav risiko å låne dere penger. Rentesatsene de setter er individuelle, og settes nettopp ut fra hvilken risiko de mener det er å låne dere penger. Og er dere to som låner pengene sammen vil dere se at lånet blir billigere, og rentenivået blir lavere.

Ønsker dere å se hva slags informasjon de henter ut om dere kan dere logge dere inn på Gjeldsregisteret. Registeret inneholder informasjon om:

 • Nedbetalingslån – dette er kreditt med avtalt avdragstid, som for eksempel forbrukslån
 • Faktureringskort – dette er betalingskort uten avtalt kredittramme, der den samlede saldoen må betales tilbake ved forfall
 • Rammekreditt – dette er kreditt med en avtalt avdragstid som for eksempel kredittkort

Du vil ikke finne informasjon om for eksempel boliglån i dette registeret. Det er kun informasjon om forbrukskreditt som kredittkort og forbrukslån.

Hvordan finner dere forbrukslånet som passer best for dere?

Nettopp fordi det er veldig mange banker og tilbud å velge mellom når dere søker på nettet, vil det være en del å sette seg inn i. Dere vil også se at det er store forskjeller på hva de forskjellige bankene kan tilby dere av renter og vilkår. Noen banker kan tilby renter til under 10 prosent, mens andre ligger på mellom 12 og 25 prosent.

Om dere selv ønsker å finne det beste lånet, vil det bli mange søknader dere må sende. Derfor er det anbefalt å bruke en lånemegler for å finne det beste tilbudet. En lånemegler hjelper dere å sende inn en søknad. Dere vil deretter få tilbake flere uforpliktende tilbud. Ved å gjøre det på denne måten vil dere kunne sitte i fred og ro og sammenligne og finne det lånet som er best for dere. Det er viktig å velge det lånet som gir dere lavest mulig rente, og med lave eller ingen gebyr.

Oppsummering – forbrukslån og medlåntaker

Det kan skje uforutsette ting som gjør at dere får behov for å låne penger så fort som mulig. Det kan være at dere plutselig har behov for å pusse opp huset, eller kanskje dere må reparere bilen eller noe i leiligheten deres. Eller kanskje dere lenge har gått med en drøm om å ta en lang ferie til et eksotisk sted. Da kan det være en mulighet for dere å søke om et forbrukslån sammen. Skulle dere for eksempel bruke lånet til å pusse opp boligen deres, vil eiendommen deres stige betraktelig i verdi. Derfor vil man i dette tilfellet aldri tape penger. For det som gjør at boligen deres stiger i verdi, vil alltid være en god investering for dere.

5 kjennetegn på et godt forbrukslån som ikke har sikkerhet5 kjennetegn på et godt forbrukslån som ikke har sikkerhet

Det er flere kjennetegn på et godt forbrukslån. Noen av kjennetegnene vil variere ut fra hvilken alder du har. Er du ung, under 23 år, har du som lånetaker færre valg. De som er over 23, og i noen tilfeller over 25 år, har flere tilbud å velge mellom. Årsaken til at det er høy aldersgrense på forbrukslån kan være at en lånetaker oftere har mer stabil økonomi jo eldre han blir. Hos forbrukslånkalkulatoren kan du lese mer om aldersgrensene ved forbrukslån.

Kjennetegn på hva som gjør forbrukslånet til et godt lån

Renter

En av de viktigste faktorene er renter. Det er noe som skiller de dyreste og billigste forbrukslånene fra hverandre. En lavere rente gir et billigere lån. De billigste lånene har effektiv rente på under 10 prosent. Mens dyrere tilbud har en effektiv rente på over 25 prosent. Det vil kunne lønne seg å sette opp en medlånetaker hvis det er mulig. Da vil bankene ofte tilby lavere renter. Grunnen til det er at det gir en ekstra sikkerhet.

Gebyrer

Enkelte banker tar høye gebyrer. Både termingebyr og etableringsgebyr kan være høye. Etableringsgebyret kan være så høyt som minimum 900 kroner. Mens andre banker hverken tar termingebyr eller gebyr for etablering. Enkelte banker krever også et behandlingsgebyr. Dette påløper hvis det er behov for å gjøre endringer etter avtalen er inngått. De fleste banker tar også betalt for papirfaktura. Det vil lønne seg å opprette elektronisk faktura for å spare dette gebyret.

Nedbetalingstid

Nedbetalingstiden varierer fra bank til bank. Og også fra person til person. Den er også forskjellig fra et nytt lån og refinansiering av lån. Refinansieres flere eller et lån kan en få lenger nedbetalingstid. Nedbetalingstiden ligger på 1-5 år for et nytt lån. Og for refinansiering på inntil 15 år. Velger en å betale ned lånet over flere år, vil også lånet bli dyrere. Så det er viktig å huske på at er nedbetalingstiden kortere, blir lånet billigere i lengden.

Avdragsfrihet

Enkelte banker tilbyr avdragsfrihet. Det betyr at en ikke trenger å betale ned på lånet for eksempel det første året. Det er kun avdraget en slipper å betale. Både renter og eventuelle gebyr må betales hver måned. Og det er ikke alle banker som tilbyr avdragsfrihet på forbrukslån. Dette er viktig å undersøke om en har behov for avdragsfrihet.

Lånebeløp

Lånebeløpet varierer fra 1 000 kroner helt opp til 600 000 kroner. Og det kan brukes til hva en vil, uten at banken stiller spørsmål. Hvis for eksempel vaskemaskinen går i stykker, kan det være behov for å søke et lite lån. Mens andre ganger kan det være behov for større beløp for å gjøre store endringer i en bolig.

Så hva kjennetegner et godt forbrukslån?

Det kommer an på hvilken livssituasjon en er i. Alle lånetilbud bankene gir er høyst individuelle. Grunnen til det er at et forbrukslån er at det er et lån uten sikkerhet. Så det ideelle er at lånetakeren er over 25 år og ikke har noen betalingsanmerkninger. Lånetakeren burde i tillegg ha fast og god inntekt, og kontroll over annen gjeld. Da vil han som oftest få et bra tilbud.

Det vil uansett alltid lønne seg å sammenligne tilbud fra flere banker. En låneagent kan være smart å bruke til nettopp dette. En låneagent sender inn en søknad, slik at du får tilsendt flere uforpliktende tilbud. Hvis du vil klare deg uten en låneagent, er det viktigste at du vet hva du gjør. Undersøk vilkårene for lånet hos de ulike låneaktørene og finn lånet som passer best for deg. Husk å ta de fem kjennetegnene på et godt forbrukslån i betraktning!

Dette er risikoene ved lån uten sikkerhetDette er risikoene ved lån uten sikkerhet

I dagens digitale verden kan man søke lån raskt ved hjelp av et tastetrykk. Flere banker og låneformidlere står i kø for å hjelpe deg. Det kan i noen tilfeller dreie seg om kloke beslutninger når folk tar opp kortsiktige lån uten sikkerhet. Men vær obs på at det kan bli en gjeldsfelle. I denne saken kan du lese om risikoer i tilknytning til å ta opp lån uten sikkerhet, såkalt forbrukslån, og mot slutten får du råd slik at du unngår å havne i en vanskelig økonomisk situasjon.

Renten kan forandre seg

Bankene som tilbyr lån uten sikkerhet tar større risiko. Det er årsaken til at denne type lån er dyrere. Tilbyderne baserer seg vanligvis på en antagelse om at omtrent 5% får problemer med å betale ned lånet de har inngått. Å kreve høyere rente fra alle, gjøres derfor for å sikre seg mot eventuelle tapte inntekter for bankene.

Du må være ekstra obs på rentesatser i nåtid og at renten forandrer seg i takt med tiden. Du kan også oppleve å ha betalingsevne tilknyttet rentekostnader ved inngåelse av lån i sanntid, for så å få dette endret grunnet personlige årsaker ved et senere tidspunkt. Sørg for en ansvarlig planleggingsprosess når du søker om å ta opp nye lån. Alle kan miste jobben eller oppleve permitteringer dersom man opplever å ha en vanskelig periode i livet. Dersom du i denne livssituasjonen søker arbeidsledighetstrygd eller dagpenger hos NAV, dekkes i de fleste tilfeller kun deler av din månedlige inntekt. Det kan være en vond overraskelse å få dersom man ikke i forkant baserer seg på dette scenariet.

Lånet du da søker om må kunne betales i en vanskelig livssituasjon så vel som situasjonen du er i når lånet inngås. Pandemiårene 2020 og 2021 viste oss alle hvor sårbart dette faktisk er å basere seg på. Blir man utsatt for noe som rammer ens privatøkonomi markant, blir man nødt til å fokusere på å nedbetale gjeld fremfor andre kjøp som kanskje kunne ha vært morsommere. Da ender man opp i en situasjon der penger styrer livet og det er ikke hyggelig for noen.

Forhåndsvurdering er viktig

Å senke denne form for risiko ved lån uten sikkerhet, gjøres ved en forhåndsvurdering av din økonomiske situasjon. Hvor mye kan du maks betale per måned? Hvis du for eksempel finner ut at du klarer 3000 kroner inkludert renter og avdrag, så søk da et lån som tilsvarer denne størrelsen på nedbetalingen. Sørg for å ikke havne i en situasjon der du må snu og vende på hver krone. Du skal ha råd til å leve på en normal måte. Ha også med i betraktningen at din økonomiske situasjon kan snu og igjen påvirke betalingsevnen.

Bli kjent med markedet

Ikke gå for det første og beste tilbudet du får. Det kan være en uklok beslutning. Det er vanskelig å ta et rasjonelt valg når man er i en vanskelig økonomisk situasjon. Forsøk etter beste evne å gjøre det.

Markedet florerer av tilbydere og dette gjør egentlig din situasjon som forbruker svært gunstig. Har du en stabil inntekt, og god kredittvurdering, kan du ha mange gode tilbydere å velge mellom. Bli derfor godt kjent med hva de ulike tilbyderne kan gi deg før du begynner å søke. Les deg opp på effektiv rente og generelle vilkår. Jo mer informasjon du har i forkant av søket, jo mer ansvarlige valg kan du ta.

Anbudssider kan gi deg beste tilbud om lån uten sikkerhet

Det finnes egne anbudssider der tilbydere konkurrerer om å få tak i kundene. Bruk disse sidene. Da kan du søke lån på minuttet, men ikke nødvendigvis få innvilget lån på minuttet. Søkesidene gir ofte en god oversikt, og bruk god tid på hvert enkelt tilbud du får.

Søkene baserer seg på din månedlige inntekt, dine nåværende lån, samt betalingsevne. Ofte må en kredittsjekk gjøres i tillegg, men dette er i dagens digitale virkelighet en svært rask prosess. Vær klar over at bankene og andre utlånsfirmaer kan ha ulike kriterier i tilknytning til din søknad. Får du avslag et sted, kan det være lurt å prøve et annet sted.

Nedbetalingstid

Vanligvis er det en grense på 5 år tilknyttet lån uten sikkerhet. De fleste tilbyderne opererer med fastsatt nedbetalingstid. Velger man å refinansiere smålån, også uten sikkerhet, kan man også snakke om frister på 15 år. Noen nettsider tilbyr en nedbetalingskalkulator. Det kan være et godt verktøy å bruke. Jo lavere nedbetalingstid du velger, jo dyrere blir lånet totalt sett.

Har du skrevet kontrakt, så vær oppmerksom på at denne også kan endres. Hver måned betaler du ned på lånet ditt. Dette medfører også utgifter på lånet du har tatt. Å betale lånet raskere ned kan spare deg for penger i et langsiktig løp. Noen klarer ikke dette i samme tidspunkt som lånet begås. Man tar kanskje opp lånet fordi man i utgangspunktet sliter med å få lån et annet sted basert på dårlig betalingsevne.

Samtidig som livssituasjonen kan endre seg til det verre, kan den også endre seg til det bedre. Dersom din økonomiske situasjon ser ut til å bedres etter noen år, så er det et godt tips å øke månedsbeløpet. På denne måten blir du fortere kvitt lånet, får mer penger til overs og slipper betale dyre rentekostnader.

Refinansiering i boliglån

Er man heldig, kan man på sikt refinansiere lån uten sikkerhet i boliglån, som baserer seg på pant i bolig som sikkerhet. Man er derimot underlagt bankenes strenge krav i større grad, og ofte får man beskjed av banken om å betale ned deler av kredittgjelden/forbrukslånet før man får innvilget refinansiering i boliglån. Men dette er uten tvil en veldig god løsning dersom man får dette til.

Har man tatt opp lån grunnet oppussing, kan det være fristende å se om boligens verdi stiger. Vær da oppmerksom på at det vanligvis dreier seg om svært kostbare oppussingsprosjekter, som bad eller kjøkken, dersom man skal snakke om en reell verdiøkning av bolig. Ikke baser dine valg på lån uten sikkerhet, at du en gang kan sikre lånet i ditt nåværende boliglån.

Lån uten sikkerhet er ikke alltid en uklok beslutning

Lån uten sikkerhet har et dårlig rykte. Det er forståelig, for risikoen forbundet ved denne type lån er større enn lån med sikkerhet. Det kan likevel være gode avveininger som legges til grunn for å gå inn i denne type låneavtale. Følger du tipsene knyttet til en ansvarlig håndtering av lån og privatøkonomi, kan det dreie seg om en klok og gjennomtenkt beslutning. Vær da ekstra obs på fallgruvene før du tar valget ditt, og sørg for å ikke låne så mye om gangen så du faller dypt om noe skjer.