Day: April 29, 2021

Lån uten sikkerhet til MCLån uten sikkerhet til MC

Det nærmer seg vår og bare veier over hele Norge. I år som i fjor blir sommerferien tilbragt innenfor Norges grenser. Kanskje frister det med en Norgesferie på motorsykkel? Mangler sykkelen er det alltid en mulighet å finansiere et sykkelkjøp med lån. Mangler du oppsparte midler og vil unngå at banken tar pant i bolig eller sykkel kan du søke om et lån uten sikkerhet.

Hva er et lån uten sikkerhet

Lån uten sikkerhet er en kategori med ulike låneprodukter. Felles for disse er at bankene ikke stiller krav om sikkerhet. Med andre ord, ingen egenkapital eller pant. Fordelen med dette er at du ikke må spare for å kunne ta opp lån. Du unngår også pant i motorsykkelen, noe som gir muligheter for billigere forsikring. Det som er viktig å huske på med lån uten sikkerhet er at dette er dyrere lån med tanke på renter. Det sees på som en økt risiko for bankene når de låner uten krav om sikkerhet. For å kompensere for dette er rentesatsene høyere. Til gjengjeld er nedbetalingstiden kortere, på maksimalt fem år.

Rentesatser

Når vi snakker om renter er det snakk om både nominelle og effektive renter. Forskjellen her er hva som er inkludert i satsen. Nominell rente utgjør grunnrenten. Dette er hva bankene tar betalt for å låne ut penger. Effektiv rente er grunnrenten pluss alle ekstra gebyrer og avgifter. Altså, det du faktisk betaler for lånet.

Den nominelle rentesatsen på et MC-lån fra en tradisjonell bank starter på 3,95 %. Til sammenligning starter den nominelle rentene på usikre lån på 7 %. Hvilken rente du får tilbud om avhenger av hvilket låneprodukt du søker om. Og hvordan du scorer på kredittvurderingen. Effektiv rente er høyere enn nominell rente, og påvirkes av nedbetalingstid og hvor høye gebyrer lånet har.

Ulike låneprodukter

Når vi snakker om usikre lån er det i hovedsak disse lånene som tas utgangspunkt i:

 • Forbrukslån
 • Mikrolån
 • Kredittkort
 • Smålån

Forbrukslån

 • Lån mellom 1 000 og 500 000 kroner
 • Maksimal nedbetalingstid på 5 år
 • Gjennomsnittsrente på 14,5 %

Mikrolån

 • Lån fra 1 000 til 20 000 kroner
 • Nedbetalingstid mellom 1 og 12 måneder
 • Effektiv rente mellom 200 og 300 %

Kredittkort

 • Låneramme mellom 1 000 og 150 000 kroner
 • Tilgang i nettbanken og med kredittkort
 • Teoretisk nedbetalingstid på 5 år
 • Gjennomsnittsrente på 18 %
 • Rentefri periode på inntil 45 dager etter kjøp

Smålån

 • Lån mellom 1 000 og 70 000 kroner
 • Nedbetalingstid på 5 måneder
 • 12 måneders nedbetalingstid på lån under 20 000 kroner
 • Effektiv rente ligger normalt mellom 40 og 50 %

Lån uten sikkerhet til MC

Skal du ta opp lån for å kjøpe en MC er det forbrukslån som er mest aktuelt. Med dette lånet kan du låne inntil 500 000 kroner og nedbetale over 5 år. Rentene på lånet er høyere enn et MC lån. Men fordelene er flere. Du må ikke stille med sikkerhet i sykkelen. Når banken ikke har pant i motorsykkelen, har du og ha en billigere forsikring. Både forbrukslån og MC-lån tilbyr full finansiering, så du må ikke ha egenkapital uavhengig av hvilket lån du vurderer.

Velger du å benytte deg av forbrukslån til kjøp av MC er det viktig å sammenligne lånetilbud på forhånd. Dette kan du gjøre på to forskjellige måter. Du kan benytte deg av en låneportal for å se hvilke banker som kan tilby lån. I denne oversikten får du også informasjon om månedlig betaling, renter og hvilke kriterier banken stiller til deg som lånetaker. Hvis du ønsker å innhente lånetilbud fra flere banker kan du søke gjennom en lånemegler. Du fyller da inn en enkelt søknad som videresendes til alle bankene den aktuelle megleren samarbeider med. Ved å gjøre dette øker du muligheten for å få innvilget søknaden om lån, siden flere banker vurdere søknaden. Det blir samtidig enkelt å sammenligne da alle tilbudene havner på samme sted.

Kriterier for lån uten sikkerhet

For å få innvilget lån uten sikkerhet må du møte et sett med kriterier

 • Aldersgrense på lån er 18 år – individuelle forskjeller mellom bankene
 • Må ha en fast inntekt og møte bankens krav om inntekt
 • Være medlem av den norske folketrygden
 • Ikke ha pågående inkassosaker eller betalingsanmerkninger
 • Bosatt i Norge med norsk adresse og norsk telefonnummer
 • Bestå kredittvurderingen

Den nedre aldersgrensen for å ha gjeld er 18 år i Norge. Flere banker har derimot valgt å øke denne aldersgrensen når det kommer til lån uten sikkerhet. Aldersgrenser du vil komme over er 21, 23 og 25 år.

For å kunne betjene lånet må du ha en inntekt. Flere banker stiller derfor krav til hvor mye du må ha i årlig inntekt. Hovedregelen er at du ikke kan låne mer enn 5 ganger din årlige inntekt. Har du 100 000 kroner i årlig inntekt kan du ha maksimalt 500 000 kroner i gjeld. Inntektsgrensen bankene har lagt seg på varierer mellom 100 000 og 250 000 kroner. Du kan også oppleve å få tilbud om mindre lån, typisk under 10 000 kroner, uten krav om inntekt.