Day: May 5, 2021

Dette er risikoene ved lån uten sikkerhetDette er risikoene ved lån uten sikkerhet

I dagens digitale verden kan man søke lån raskt ved hjelp av et tastetrykk. Flere banker og låneformidlere står i kø for å hjelpe deg. Det kan i noen tilfeller dreie seg om kloke beslutninger når folk tar opp kortsiktige lån uten sikkerhet. Men vær obs på at det kan bli en gjeldsfelle. I denne saken kan du lese om risikoer i tilknytning til å ta opp lån uten sikkerhet, såkalt forbrukslån, og mot slutten får du råd slik at du unngår å havne i en vanskelig økonomisk situasjon.

Renten kan forandre seg

Bankene som tilbyr lån uten sikkerhet tar større risiko. Det er årsaken til at denne type lån er dyrere. Tilbyderne baserer seg vanligvis på en antagelse om at omtrent 5% får problemer med å betale ned lånet de har inngått. Å kreve høyere rente fra alle, gjøres derfor for å sikre seg mot eventuelle tapte inntekter for bankene.

Du må være ekstra obs på rentesatser i nåtid og at renten forandrer seg i takt med tiden. Du kan også oppleve å ha betalingsevne tilknyttet rentekostnader ved inngåelse av lån i sanntid, for så å få dette endret grunnet personlige årsaker ved et senere tidspunkt. Sørg for en ansvarlig planleggingsprosess når du søker om å ta opp nye lån. Alle kan miste jobben eller oppleve permitteringer dersom man opplever å ha en vanskelig periode i livet. Dersom du i denne livssituasjonen søker arbeidsledighetstrygd eller dagpenger hos NAV, dekkes i de fleste tilfeller kun deler av din månedlige inntekt. Det kan være en vond overraskelse å få dersom man ikke i forkant baserer seg på dette scenariet.

Lånet du da søker om må kunne betales i en vanskelig livssituasjon så vel som situasjonen du er i når lånet inngås. Pandemiårene 2020 og 2021 viste oss alle hvor sårbart dette faktisk er å basere seg på. Blir man utsatt for noe som rammer ens privatøkonomi markant, blir man nødt til å fokusere på å nedbetale gjeld fremfor andre kjøp som kanskje kunne ha vært morsommere. Da ender man opp i en situasjon der penger styrer livet og det er ikke hyggelig for noen.

Forhåndsvurdering er viktig

Å senke denne form for risiko ved lån uten sikkerhet, gjøres ved en forhåndsvurdering av din økonomiske situasjon. Hvor mye kan du maks betale per måned? Hvis du for eksempel finner ut at du klarer 3000 kroner inkludert renter og avdrag, så søk da et lån som tilsvarer denne størrelsen på nedbetalingen. Sørg for å ikke havne i en situasjon der du må snu og vende på hver krone. Du skal ha råd til å leve på en normal måte. Ha også med i betraktningen at din økonomiske situasjon kan snu og igjen påvirke betalingsevnen.

Bli kjent med markedet

Ikke gå for det første og beste tilbudet du får. Det kan være en uklok beslutning. Det er vanskelig å ta et rasjonelt valg når man er i en vanskelig økonomisk situasjon. Forsøk etter beste evne å gjøre det.

Markedet florerer av tilbydere og dette gjør egentlig din situasjon som forbruker svært gunstig. Har du en stabil inntekt, og god kredittvurdering, kan du ha mange gode tilbydere å velge mellom. Bli derfor godt kjent med hva de ulike tilbyderne kan gi deg før du begynner å søke. Les deg opp på effektiv rente og generelle vilkår. Jo mer informasjon du har i forkant av søket, jo mer ansvarlige valg kan du ta.

Anbudssider kan gi deg beste tilbud om lån uten sikkerhet

Det finnes egne anbudssider der tilbydere konkurrerer om å få tak i kundene. Bruk disse sidene. Da kan du søke lån på minuttet, men ikke nødvendigvis få innvilget lån på minuttet. Søkesidene gir ofte en god oversikt, og bruk god tid på hvert enkelt tilbud du får.

Søkene baserer seg på din månedlige inntekt, dine nåværende lån, samt betalingsevne. Ofte må en kredittsjekk gjøres i tillegg, men dette er i dagens digitale virkelighet en svært rask prosess. Vær klar over at bankene og andre utlånsfirmaer kan ha ulike kriterier i tilknytning til din søknad. Får du avslag et sted, kan det være lurt å prøve et annet sted.

Nedbetalingstid

Vanligvis er det en grense på 5 år tilknyttet lån uten sikkerhet. De fleste tilbyderne opererer med fastsatt nedbetalingstid. Velger man å refinansiere smålån, også uten sikkerhet, kan man også snakke om frister på 15 år. Noen nettsider tilbyr en nedbetalingskalkulator. Det kan være et godt verktøy å bruke. Jo lavere nedbetalingstid du velger, jo dyrere blir lånet totalt sett.

Har du skrevet kontrakt, så vær oppmerksom på at denne også kan endres. Hver måned betaler du ned på lånet ditt. Dette medfører også utgifter på lånet du har tatt. Å betale lånet raskere ned kan spare deg for penger i et langsiktig løp. Noen klarer ikke dette i samme tidspunkt som lånet begås. Man tar kanskje opp lånet fordi man i utgangspunktet sliter med å få lån et annet sted basert på dårlig betalingsevne.

Samtidig som livssituasjonen kan endre seg til det verre, kan den også endre seg til det bedre. Dersom din økonomiske situasjon ser ut til å bedres etter noen år, så er det et godt tips å øke månedsbeløpet. På denne måten blir du fortere kvitt lånet, får mer penger til overs og slipper betale dyre rentekostnader.

Refinansiering i boliglån

Er man heldig, kan man på sikt refinansiere lån uten sikkerhet i boliglån, som baserer seg på pant i bolig som sikkerhet. Man er derimot underlagt bankenes strenge krav i større grad, og ofte får man beskjed av banken om å betale ned deler av kredittgjelden/forbrukslånet før man får innvilget refinansiering i boliglån. Men dette er uten tvil en veldig god løsning dersom man får dette til.

Har man tatt opp lån grunnet oppussing, kan det være fristende å se om boligens verdi stiger. Vær da oppmerksom på at det vanligvis dreier seg om svært kostbare oppussingsprosjekter, som bad eller kjøkken, dersom man skal snakke om en reell verdiøkning av bolig. Ikke baser dine valg på lån uten sikkerhet, at du en gang kan sikre lånet i ditt nåværende boliglån.

Lån uten sikkerhet er ikke alltid en uklok beslutning

Lån uten sikkerhet har et dårlig rykte. Det er forståelig, for risikoen forbundet ved denne type lån er større enn lån med sikkerhet. Det kan likevel være gode avveininger som legges til grunn for å gå inn i denne type låneavtale. Følger du tipsene knyttet til en ansvarlig håndtering av lån og privatøkonomi, kan det dreie seg om en klok og gjennomtenkt beslutning. Vær da ekstra obs på fallgruvene før du tar valget ditt, og sørg for å ikke låne så mye om gangen så du faller dypt om noe skjer.