Day: April 30, 2021

Forbrukslån og medlåntakerForbrukslån og medlåntaker

Forbrukslån er et lån uten sikkerhet. Et lån uten sikkerhet betyr at banken ikke tar pant i dine eiendeler for at du skal få innvilget lånet. Hvis du skulle få problemer med å betale avdragene på lånet, vil banken da kunne kreve for eksempel bilen din for å dekke det beløpet du skylder. Derfor vil et forbrukslån ha litt høyere renter enn for eksempel et boliglån, fordi det medfører en større risiko for banken å låne ut pengene. Søker du og en medlåntaker lån sammen vil sikkerheten til banken være større, siden dere er to personer som står ansvarlige for lånet. En medlåntaker er ansvarlig for lånet på lik linje som hovedlåntaker fram til dere har betalt ned hele lånet.

Fordelen med et forbrukslån med medlåntaker

Skulle du ønske å ta opp et forbrukslån sammen med en annen person, vil den andre stå som din medlåntaker når dere søker om lånet. Det er en del fordeler med å søke om lån sammen med en medlåntaker. Noen slike fordeler er:

 • Bankene vil da vurdere den samlede inntekten deres
 • Bankene vil også vurdere deres kredittverdighet sammen
 • De fleste bankene vil som oftest gi dere bedre betingelser, som for eksempel lavere rente
 • Dere vil også kunne få låne høyere beløp

Det er ikke mer komplisert å ta opp et lån med en medlåntaker enn alene. Når du sender inn søknad om lån, vil du kunne legge inn en medlåntaker i søknadsprosessen. All informasjon om dere begge må opplyses om i samme søknad.

Viktigheten av å skrive en kontrakt

De som tar opp forbrukslån sammen bruker som oftest pengene på en felles aktivitet eller ting som kommer begge parter til gode. Noen eksempler på dette kan være:

 • Ferieturer
 • Hvitevarer
 • Oppussing av boligen
 • Reparasjon av bilen

Siden dette er ting som kommer begge til gode, vil det være viktig å skrive en kontrakt. I kontrakten kan dere spesifisere hva som tilhører hvem. Det er viktig å ha en ryddig og skriftlig avtale om hva dere skal bruke pengene på. Det vil gjøre det enklere å fordele eiendelene ved et eventuelt brudd. For selv om forholdet kan virke stabilt, har ingen av oss en garanti på hvordan det vil være å fordele eiendeler ved et eventuelt brudd.

Hvordan finner dere hvilken bank dere skal søke lån i?

Ved å ta et søk på nettet vil dere se at det finnes mange forskjellige banker, og enda flere tilbud å velge mellom. De ulike bankene opererer også med forskjellige renter og vilkår. Det er derfor viktig å undersøke og sammenligne hvilken bank som kan tilby dere det beste lånet.

Når dere er to låntakere vil dere være attraktive for bankene om dere:

 • Har gode betalingsevner
 • Har en høy samlet inntekt
 • Ikke har noen betalingsanmerkninger
 • Har en lav felles gjeld

Hva er fordelen ved å ta opp et forbrukslån?

Ønsker dere for eksempel å pusse opp boligen deres, men ser at dere ikke har nok oppsparte midler, vil det kunne lønne seg å ta opp et forbrukslån. Fordelene ved et slik lån er:

 • Dere vil som oftest få svar i løpet av 1 til 2 dager
 • Lånene dere kan få varierer i størrelse, helt opp til 600 000 kroner
 • Dere kan velge hvor lang nedbetalingstid dere vil ha
 • Noen banker vil ha mulighet til å gi dere så mye som 15 års nedbetalingstid
 • Dere kan få renter så lave som under 10 prosent

Skulle dere få innvilget et forbrukslån dere bruker til å pusse opp boligen deres, vil den stige i verdi. Derfor vil det være en god investering for dere.

Hva kan ulempene ved forbrukslån være?

Noen av ulempene kan være at dere får tilbud om lån der renter og gebyrer er høye, men ikke alle får det. Blir dere sett på som en lav risiko å låne penger til av bankene, vil dere likevel ha muligheten til å få forholdsvis lave renter.

Hvordan vet bankene om dere er en risiko eller ikke?

Bankene dere sender søknad til vil undersøke om dere er kredittverdige. Det vil si at de sjekker om det er en stor eller lav risiko å låne dere penger. Rentesatsene de setter er individuelle, og settes nettopp ut fra hvilken risiko de mener det er å låne dere penger. Og er dere to som låner pengene sammen vil dere se at lånet blir billigere, og rentenivået blir lavere.

Ønsker dere å se hva slags informasjon de henter ut om dere kan dere logge dere inn på Gjeldsregisteret. Registeret inneholder informasjon om:

 • Nedbetalingslån – dette er kreditt med avtalt avdragstid, som for eksempel forbrukslån
 • Faktureringskort – dette er betalingskort uten avtalt kredittramme, der den samlede saldoen må betales tilbake ved forfall
 • Rammekreditt – dette er kreditt med en avtalt avdragstid som for eksempel kredittkort

Du vil ikke finne informasjon om for eksempel boliglån i dette registeret. Det er kun informasjon om forbrukskreditt som kredittkort og forbrukslån.

Hvordan finner dere forbrukslånet som passer best for dere?

Nettopp fordi det er veldig mange banker og tilbud å velge mellom når dere søker på nettet, vil det være en del å sette seg inn i. Dere vil også se at det er store forskjeller på hva de forskjellige bankene kan tilby dere av renter og vilkår. Noen banker kan tilby renter til under 10 prosent, mens andre ligger på mellom 12 og 25 prosent.

Om dere selv ønsker å finne det beste lånet, vil det bli mange søknader dere må sende. Derfor er det anbefalt å bruke en lånemegler for å finne det beste tilbudet. En lånemegler hjelper dere å sende inn en søknad. Dere vil deretter få tilbake flere uforpliktende tilbud. Ved å gjøre det på denne måten vil dere kunne sitte i fred og ro og sammenligne og finne det lånet som er best for dere. Det er viktig å velge det lånet som gir dere lavest mulig rente, og med lave eller ingen gebyr.

Oppsummering – forbrukslån og medlåntaker

Det kan skje uforutsette ting som gjør at dere får behov for å låne penger så fort som mulig. Det kan være at dere plutselig har behov for å pusse opp huset, eller kanskje dere må reparere bilen eller noe i leiligheten deres. Eller kanskje dere lenge har gått med en drøm om å ta en lang ferie til et eksotisk sted. Da kan det være en mulighet for dere å søke om et forbrukslån sammen. Skulle dere for eksempel bruke lånet til å pusse opp boligen deres, vil eiendommen deres stige betraktelig i verdi. Derfor vil man i dette tilfellet aldri tape penger. For det som gjør at boligen deres stiger i verdi, vil alltid være en god investering for dere.